พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธสิหิงค์

พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางสมาธิ สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร เป็นศิลปะแบบลังกา

press to zoom
พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธสิหิงค์

press to zoom
ภายในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์
ภายในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์

press to zoom
พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธสิหิงค์

พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางสมาธิ สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร เป็นศิลปะแบบลังกา

press to zoom
1/32