วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์ เป็นวัดในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


การเดินทาง โดยรถไฟฟ้า MRT ออกที่สถานีสนามไชย (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ทางออก : ใช้ทางออกประตู 1 ทางออกเดียวกับมิวเซียมสยาม

เดินต่อไปประมาณ 5 นาที (ประมาณ 350 เมตร) จะถึงวัด สะดวกง่ายดาย


ไหนๆก้อๆไหนๆแล้ว เชฟโอ ขอเก็บภาพภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชย มาฝากนักเดินทางกันหน่อยครับ


สถานีรถๆฟฟ้า MRT สนามไชย


สถานีรถๆฟฟ้า MRT สนามไชย

สถานีรถๆฟฟ้า MRT สนามไชย

เชฟโอ ขอบันทึกภาพภายนวัดโพธิ์ ไว้เป็นประวัติศาสตร์ เมื่อฤาษีดัดตนป่วย


เมื่อฤาษีดัดตนป่วย วัดโพธิ์


เมื่อฤาษีดัดตนป่วย วัดโพธิ์

เมื่อฤาษีดัดตนป่วย วัดโพธิ์

บันทึกเจดีย์ภายในวัดโพธิ์

ภาพมหาเจดีด้านล่างประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ (กลาง) , พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิธาน (ซ้าย) ,พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร (ขวา) และพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (หน้า)

เจดีย์ ภายในวัดโพธิ์


เจดีย์ ภายในวัดโพธิ์

เจดีย์ ภายในวัดโพธิ์

เจดีย์ ภายในวัดโพธิ์


เจดีย์ ภายในวัดโพธิ์

ตุ๊กตาจีน 2 ตัวนี้คือลั่นถัน ประจำการอยู่วัดโพธิ์ ไม่มีกำหนดปลดประจำการ


ตุ๊กตาจีน 2 ตัวนี้คือลั่นถัน ประจำการอยู่วัดโพธิ์ ไม่มีกำหนดปลดประจำการ

พระอุโบสถ ภายในวัดโพธิ์ที่ขาดไม่ได้ จิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารพระพุทธไสยาส วัดโพธิ์ ภาพเกือบทั้งหมดเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3


จิตรกรรมฝาผนัง

สุดท้ายสำหรับการเก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย คือยาวถึงสองเส้นสามวา, รองลงมาจากพระนอนจักรสีห์ (ยาวสามเส้น สามวา สองศอก หนึ่งคืบ เจ็ดนิ้ว) และพระนอนวัดขุนอินทประมูล (ยาวสองเส้นห้าวา)

พระพุทธไสยาสน์ พระนอน วัดโพธิ์


พระพุทธไสยาสน์ พระนอน วัดโพธิ์

พระพุทธไสยาสน์ พระนอน วัดโพธิ์

พระพุทธไสยาสน์ พระนอน วัดโพธิ์


พระพุทธไสยาสน์ พระนอน วัดโพธิ์

พระพุทธไสยาสน์ พระนอน วัดโพธิ์

ที่มาของประวัติ : วิกิ

ดู 96 ครั้ง