วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

การเดินทาง โดยรถไฟฟ้า MRT ออกที่สถานีสนามไชย (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)

ทางออก : ใช้ทางออกประตู 1 ทางออกมิวเซียมสยาม เมื่อออกมาแล้ว ให้ข้ามถนน ตรงไปยังคลองหลอด และข้ามคลองหลอดไป จากนั้นเดินไปทางซ้ายเรื่อนๆ ก้อจะถึงบริเวณทางเข้าวัด


เชฟโอใช้รถไฟฟ้านการเดินทางในครั้งนี้ ก่อนออกจากสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เลยขอบันทึกภาพภายในอาคารผู้โดยสารมาฝากกันครับ


สภานีรถไฟฟ้า สนามไชย


สภานีรถไฟฟ้า สนามไชย

สภานีรถไฟฟ้า สนามไชย

ก้อไม่มีอะไรมาก วันที่เชฟโอ เดินทางไปบันทึกภาพ เป็นวันหยุด แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปิดประเทศ จากสถานะการณ์โรคระบาด โควิท-19 เลยทำให้แทบไม่มีนักท่องเทียวเลยคงจะมีคนไทยจำนวนหนึ่งมาสักการะที่วัด เหมาะกับการบันทึกภาพยิ่งนัก


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ในวันนั้น พระอุโบสถ ไม่ได้เปิดให้เข้าชมครับ เลยไม่ได้บันทึกภาพ พระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถ้ามีโอกาสจะหาทางไปเก็บภาพมาให้ชมกันอีกครั้ง


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ภายในบริเวณวัด พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และระเบียงแก้วนั้น มีลายไทยลงรักประดับมุกสวยงาม ท่านสามารถหาดูลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์สวยๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ พระเจดีย์ประดับกระเบื้องเคลือบทรงระฆัง เป็นเจดีย์ประธานองค์สุดท้าย ที่สร้างขึ้นตามแบบแผนประเพณีนิยมที่ทำกันมาแต่โบราณ


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ระเบียงแก้วที่มีลวดลายระดับกระเบื้องที่สวยงาม


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร