วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​ วัดสุดงดงามบนแผ่นดินล้านนา

วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​ วัดสุดงดงามบนแผ่นดินล้านนา วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดมีเนื้อที่ 80 ไร่ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437


ภายในวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน มีเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถหอไตรหอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ โดยครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) วัดหัวคงตำบลขัวมุงอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับนิมนต์จาก ครูบาไชยา วัดป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมด

** ที่มา วิกิ


เท่าที่ทราบมานั้น วัดบ้านเด่น เป็นวัดราษฎร์ แต่มีประชาชนจำนวนมากให้การสักการะ เคารพบูชา ทำให้มีการสร้างศาสนาสถาน โบสท์และพุทธศาสนสถานขัึ้นมาำนวนมาก เรียกได้ว่า มีความสวยงามในระดับต้นๆของชาวล้านนาเลยทีเดียว

ชาวบ้านที่นี่ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า วัดบ้านเด่น เป็นความภาคภูมิใจของคนบ้านเด่น เป็นพุทธสถาน ที่ชาวบ้าน และคนล้านนาให้การสักการะ บูชา ทั้งปี งเินในการบูรณะนั้น ต่างได้มาจากญาติโยม ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผู้คนเหล่านั้นย่อมีความเจริญรุ่งเรือง

จากแหล่งข้อมูลระบุว่าชื่อ วัดเด่น แต่เมื่อครูบาเทืองมาอยู่ก็มีต้นโพธิ์ขึ้นมา ทางเหนือเรียกว่า "เก๊าสะหลี" ท่านเห็นว่าชื่อเป็นมงคลดี อีกทั้งที่ตั้งวัดอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า เมืองแกน จึงเป็นที่มาของชื่อวัด


ในครั้งนี้ เชฟโอ ไม่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้า ได้แต่บันทึกรูปไว้เพื่อเป็นประวัติ ของการมาเยือนในครั้งนี้ และอาจเป็นบันทึึกส่วนหนึ่งในการเฝ้าดูความเจริญของพระพุทธศาสนาไทย แด่คนไทย และผู้นับถือศาสนาพุทธทั้งปวง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากนักท่องเที่ยวทั้งหลายมีโอกาสได้มาเยือน มาสักการะบูชา ณ วัดบ้านเด่น แห่งนี้แล้ว ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงาม เช่นเดียวกับที่เชฟโอได้รับ