top of page

เที่ยวยุโรป นั่งรถไฟ หรือเช่ารถขับดี

ยุโรป จากเดิมในอดีต มีสมาชิกเพียง 6 ประเทศ ต่อมาสหภาพยุโรป ได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันนี้ สหภาพยุโรปมีสมาชิกรวมทั้งหมด 28 ประเทศ


European Union flag

มีคนถามผมเยอะว่า เที่ยวยุโรป เราควรนั่งรถไฟ หรือเช่ารถขับดี ไม่ยากเลยครับ มาดูหลักกันตรงนี้ครับ

1. ท่านจะไปเที่ยวยุโรปกี่วัน

2. ท่านจะเดินทางกี่คน (มีเด็กที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกี่คน)

3. ท่านจะไปกี่ประเทศ


ขอบคุณภาพจาก gonomad.com

EURAIL PASS ให้บริการครอบคลุมทั้งหมด 28 ประเทศดังนี้ครับ


EURAIL PASS ให้บริการครอบคลุมทั้งหมด 28 ประเทศ

คราวนี้มาดูตัวอย่างแบบง่ายๆ เพื่อการตัดสินใจกันครับ

สมมุติว่า ทริปที่จะเดินทาง ประกอบด้วย เยอรมนี, เชค, ออสเตรีย, ฮังการี รวม 4 ประเทศ

ไปเที่ยวกัน 2 คน แบบผู้ใหญ่ จำนวน 13 วัน โดยตั้งข้อสัณณิษฐานว่าอาจใช้รถไฟบางวันในการเดินทางระหว่างประเทศ

เมื่อได้เช่นนี้แล้ว เราไปดูราคาตั๋วรถไฟชั้น 2 เดินทางแบบ 2 คน พร้อมกันเสมอ จะได้ราคาดังนี้


ราคาตั๋วโดยสาร 7 วัน ภายใน 1 เดือน สำหรับเดินทาง 2 คน พร้อมกัน

เมื่อสรุปรายการสำหรับ 2 ท่าน ชั้นประหยัด จะได้ข้อเสนอกลับมาดังนี้744 EUR =28,743.33THB (1 EUR = THB 38.633 ณ วันที่ 2018-06-26 09:34 local time)

ตกคนละ 1,796 บาท (ต่อวัน ต่อคน)


ข้อดีคือ สะดวกสบาย ไม่ต้องห่วงเรื่องการขับขี่ การหาที่จอดรถ เรื่องอุบัติเหตุ และอื่นๆ


มาดูตัวอย่างการเช่ารถขับที่ยุโรป เอาแบบ compact car แบบสมรรถนะดีๆ นะครับอีกข้อแนะนำหนึ่งคือ เดี๋ยวนี้ รถสมัยใหม่ มี GPS ติดมากับรถอยู่แล้ว ท่านไม่ต้องเช่าต่างหาก เพราะจะเส