สิงคโปร์ มารีน่า เบย์ สวยทุกมิติ

สิงคโปร์ มารีน่า เบย์ หรือ อ่าวมารีนา (สิงคโปร์) คือ อ่าวที่อยู่ใกล้พื้นที่ศูนย์กลางทางฝั่งใต้ของประเทศสิงคโปร์ โดยขนานกับฝั่งตะวันออกของศูนย์กลางของเมือง บริเวณโดยรอบของอ่าวนั้นจึงถูกเรียกว่า มารีน่า เบย์ ซึ่งมีขนาด 360 เฮคเตอร์ ถัดไปก็จะเป็นเขตธุรกิจใจกลางเมือง บริเวณโดยรอบนี้ จึงสวยทุกมิติ จริงๆ

สิงคโปร์ มารีน่า เบย์

อ่านต่อ >>>>ดู 12 ครั้ง