top of page

เที่ยวยุโรป นั่งรถไฟ หรือเช่ารถขับดี

มีคนถามผมเยอะว่า เที่ยวยุโรป เราควรนั่งรถไฟ หรือเช่ารถขับดี ไม่ยากเลยครับ มาดูหลักกันตรงนี้ครับ

ยุโรป จากเดิมในอดีต มีสมาชิกเพียง 6 ประเทศ ต่อมาสหภาพยุโรป ได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันนี้ สหภาพยุโรปมีสมาชิกรวมทั้งหมด 28 ประเทศ

อ่านต่อ>>>

ดู 22 ครั้ง
Single post: Blog_Single_Post_Widget