วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple) เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว และเป็นสัญลักษณ์ของอะซะคุสะ หลังจากเดินเข้าประตูคามินาริมง (Karinarimon Gate) และเดินตามถนนนากามิเสะที่เต็มไปด้วยร้านค้าเรียงรายประมาณ 90 ร้าน จะถึงห้องโถงหลัก ซึ่งเป็นที่บูชาพระพุทธรูปโซคันนอน


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple)

ประตู Kaminarimon หรือประตูสายฟ้า (Thunder Gate) แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 941 ต่อมาถูกไฟไหม้ในปี 1865 และได้ถูกบูรณะใหม่ในปี 1960 ดังรูปที่เห็นในปัจจุบัน

วัดพุทธแห่งนี้ ประดับด้วยโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ทาสีด้วยโทนสีแดงและดำที่สดใสเพื่อเสมือนกับเป็นเส้นทางนำสายฟ้าและฟ้าผ่า


ก่อนที่ท่านจะเข้าไปในบริเวณวัดหรือศาลเจ้าท่านควรทำความเคารพ โดยการโค้งคำนับ 1 ครั้ง นี่คือวิธีการทักทายเทพเจ้าผู้พิทักษ์ของวัดและของศาลเจ้าและเป็นการขออนุญาตเข้าไป


Kaminarimon


Kaminarimon

จากประตูแรกเมื่อผ่านเข้าไปจะพบกับถนนทางเดิน (Nakamise-dori) ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้ากว่า 80 ร้านอยู่ตลอดสองข้างทางนักท่องเที่ยวมักจะนิยมซื้อของฝากและของรับประทานกันอย่างมีความสุขที่นี่


Nakamise-dori


Nakamise-dori

Nakamise-dori

Nakamise-dori


Nakamise-dori

Nakamise-dori

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple)


Nakamise-dori

เมื่อผ่านโซนร้านค้ามาแล้ว เราจะมาถึงประตู Hōzōmon หรือ "ประตูบ้านสมบัติ" ซึ่งเป็นทางเข้าสู่คอมเพล็กซ์ชั้นใน ภายในบริเวณมีเจดีย์ห้าชั้นโอ่อ่าและโถงหลักซึ่งอุทิศให้กับ Kannon


Hōzōmon หรือ "ประตูบ้านสมบัติ"


Hōzōmon หรือ "ประตูบ้านสมบัติ"

Hōzōmon หรือ "ประตูบ้านสมบัติ"


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple)

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple)


ไม้แกะสลักรูปมังกรที่ด้านล่างของตะเกียงแดงขนาดใหญ่ที่ Kaminarimonนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวญี่ปุ่นและจากต่างประเทศมาที่เซนโซจิทุกปี บริเวณโดยรอบมีร้านค้าแบบดั้งเดิมมากมายและร้านอาหารที่ให้บริการอาหารแบบดั้งเดิม (บะหมี่ทำมือ, ซูชิ, เทมปุระ ฯลฯ ) Nakamise-Dori ถนนที่นำจากประตู Thunder สู่วัดนั้นเรียงรายไปด้วยร้านค้าเล็ก ๆ ที่จำหน่ายของที่ระลึกมากมายที่ทำเป็นพัด ukiyo-e (ภาพพิมพ์ขัดถู)


เมื่อผ่านประตูนี้มาแล้ว ทางซ้ายมีของท่าน จะเป็นเจดีย์ 5 ชั้นสง่างาม


เมื่อเดินเข้ามาอีกหน่อยทางด้านซ้ายจะพบกับร้านจำหน่ายเครื่องราง ท่านใดที่เคยซื้อไปบูชาแล้ว เขาเล่าว่า ควรต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆปี ส่วนของเก่าจะเก็บไว้บูชาหรือฝากเอาไว้ที่วัดก็ได้นะครับ