top of page

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple) เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว และเป็นสัญลักษณ์ของอะซะคุสะ หลังจากเดินเข้าประตูคามินาริมง (Karinarimon Gate) และเดินตามถนนนากามิเสะที่เต็มไปด้วยร้านค้าเรียงรายประมาณ 90 ร้าน จะถึงห้องโถงหลัก ซึ่งเป็นที่บูชาพระพุทธรูปโซคันนอน


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอะซะคุสะ (Asakusa Temple)

ประตู Kaminarimon หรือประตูสายฟ้า (Thunder Gate) แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 941 ต่อมาถูกไฟไหม้ในปี 1865 และได้ถูกบูรณะใหม่ในปี 1960 ดังรูปที่เห็นในปัจจุบัน

วัดพุทธแห่งนี้ ประดับด้วยโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ทาสีด้วยโทนสีแดงและดำที่สดใสเพื่อเสมือนกับเป็นเส้นทางนำสายฟ้าและฟ้าผ่า


ก่อนที่ท่านจะเข้าไปในบริเวณวัดหรือศาลเจ้าท่านควรทำความเคารพ โดยการโค้งคำนับ 1 ครั้ง นี่คือวิธีการทักทายเทพเจ้าผู้พิทักษ์ของวัดและของศาลเจ้าและเป็นการขออนุญาตเข้าไป


Kaminarimon


Kaminarimon

จากประตูแรกเมื่อผ่านเข้าไปจะพบกับถนนทางเดิน (Nakamise-dori) ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้ากว่า 80 ร้านอยู่ตลอดสองข้างทางนักท่องเที่ยวมักจะนิยมซื้อของฝากและของรับประทานกันอย่างมีความสุขที่นี่


Nakamise-dori


Nakamise-dori

Nakamise-dori

Nakamise-dori


Nakamise-dori