Red Square จตุรัสแดง ใจกลางเมืองหลวงมอสโก

Red Square จตุรัสแดง ใจกลางเมืองหลวงมอสโก จตุรัสแห่งนี้ จริงๆแล้วไม่ได้มาจากการที่อาคารทางสีแดง แต่แปลความหมายจากภาษารัสเซียคำหนึ่งคือ Красная หรือในภาษาอังกฤษคือ Krasnaya ซึ่งแปลได้ว่า ทั้งที่มีความสวยและแดงระเรื่อ

จตุรัสแดง ยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์เบซิล และสุสานวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย


พระเจ้าอีวามมหาราช ทรงรับสั่งให้สร้างจตุรัสแหง่นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพระราชวังเครมลิน

ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 มหาวิหารเซนต์เบซิล มหาวิหารที่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ได้ถูกสร้างขึ้น


สมัยสหภาพโซเวียต จัตุรัสแดงใช้เป็นที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหาร โดยจะมีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารสำหรับวันเมย์เดย์, วันแห่งชัยชนะ และการปฏิวัติเดือนตุลาคม การเดินขบวนสวนสนามที่เด่น ๆ มีอยู่ 2 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาสงครามรักชาติ คือ การเดินขบวนในปี ค.ศ. 1941 ซึ่งในเวลานั้น สหภาพโซเวียตกำลังถูกรุกรานโดยนาซีเยอรมนี ทหารที่มาเดินขบวนนั้น หลังเสร็จสิ้นการเดินขบวนก็ถูกส่งตรงจากจัตุรัสแดงไปแนวหน้าทันที และ อีกครั้งคือการเดินขบวนใน ค.ศ. 1945 ซึ่งเป็นการเดินฉลองชัยชนะหลังจากที่นาซีเยอรมนียอมแพ้ต่อสหภาพโซเวียตแล้ว (ที่มา วิกิ)
นอกจากมหาวิหารและอนุสาวรีย์ ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง ให้ท่านได้ชื่นชม นับว่า เป็นการท่องเที่ยวในที่แห่งเดียวได้ครบจริงๆ


สถานที่ต่อไป เชฟโอ ขอพาไปชม พิพิทธภัณฑ์มอสโกเครมลิน ทั้งหมดนี่ท่านสามาถวางแผนท่องเที่ยวได้ภายใน 1 วันนะครับ


อ่าน พิพิทธภัณฑ์มอสโกเครมลินดู 54 ครั้ง