พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์


พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติเอเธนส์เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในกรีซ และเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในโลกที่อุทิศให้กับศิลปะกรีกโบราณพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติเอเธนส์ (National Archaeological Museum) ก่อตั้งขึ้นเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 19 เพื่อปกป้องและปกป้องโบราณวัตถุจากทั่วประเทศกรีซซึ่งแสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะของพวกเขาทั้งหลาย


เอเธนส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีระยะเวลาราว 3,400 ปี ในช่วง 508-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช เอเธนส์เป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้น


ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยห้องโถงของพิพิธภัณฑ์ และโบราณวัตถุต่างๆ ท่านจะได้เห็นบรรยากาศของอารยธรรม ความเจริญ ที่ถูกซ่อนไว้ ณ ที่แห่งนี้


รูปปั้นทองคำเครื่องประดับ เรือสำริด ที่มีคุณค่าตลอดจนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ของพวกเขาจากในอดีต ถ่ายทอดใส่คนรุ่นหลังภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้


พิพิทธภัณฑ์ทางโบราณคดีแห่งนี้ จัดว่าเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านควรต้องไป เมื่อเยือนกรุงเอเธนส์เลยทีเดียว

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์


พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์

เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ คุ้มค่าที่ได้เห็นโบราณวัตถุ ที่เราอาจไม่เคยเห็นในที่ใดเลย ผมรับรองว่า ท่านจะเพลิดเพินกับการเดินชมพิพิธภัณฑ์ ท