top of page

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้าง สรรค์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์


วัน-เวลา เปิดปิดพิพิธภัณฑ์ : เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

มิวเซียมสยาม

การเดินทาง โดยรถไฟฟ้า MRT ออกที่สถานีสนามไชย (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)

ทางออก : ใช้ทางออกประตู 1 ทางออกมิวเซียมสยาม


ในวันนี้ เชฟโอ จะเดินทางไปบันทึกภาพวักโพธิ์ และวัดราชบพิตร ไหนๆก้อต้องผ่านแล้ว เลยขอเข้าไปเก็บภาพ มิวเซียมสยาม ไว้เป็นที่ระลึก เผื่อนักท่องเที่ยวท่านอื่นสนใจอยากสะกดรอยตาม เชิญนะครับ


เชฟโอใช้รถไฟฟ้านการเดินทางในครั้งนี้ ก่อนออกจากสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เลยขอบันทึกภาพภานนอาคารผู้โดยสารมาฝากกันครับจากมิวเซียมสยาม เราจะไปไหนต่อได้บ้าง เชฟโอ เลยรวบรวมมาให้ดังนี้ครับ

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนี้มีวัดโพธิ์, วัดอรุณ, ท่าเตียน, วัดพระแก้ว, สนามหลวง, ถนนข้าวสาร, ถนนพระอาทิตย์, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ปากคลองตลาด, เสาชิงช้า, อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย, นิทรรศรัตนโกสินทร์ ฯลฯ


สถานีสนามไชย

สถานีสนามไชย

สถานีสนามไชย

เมื่อออกจากประตูหนึ่งมาแล้ว กลับหลังหันเราก้อจะพบกับ มิวเซียมสยามเลย สะดวกมากครับ


มิวเซียมสยาม

ค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนไทยและชาวต่างชาติราคา 100 บาท

ค่าเข้าชมนักเรียนนักศึกษาราคา 50 บาท

ค่าเข้าชมสำหรับหมู่คณะที่ซื้อบัตรตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ลดค่าบัตรเข้าชม 50%

เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, พระภิกษุสงฆ์, นักบวช, ผู้พิการและทุพพลภาพ และมัคคุเทศก์

เข้าชมนิทรรศการฟรี

มิวเซียมสยาม


มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม