อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

โบราณสถานกำแพงเพชร ได้ถูกประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี 2478 พื้นที่ประมาณ 503 ไร่ โดยกรมศิลปากรมุ่งพัฒนาโบราณสถานแห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม


โบราณสถานแห่งนี้ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในด้านการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 โบราณสถานเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย ได้ถูกประกาศเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม


โบราณสถานกำแพงเพชรสัณณิษฐานว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หรือสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท


สิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวตามแกนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ขนานไปกับกำแพงเมือง


พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นมีพระสงฆ์สองฝ่ายคือฝ่ายคามวสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่ในเมือง และฝ่ายอรัญวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่นอกเมืองหรือในป่า


วัดพระแก้ว

เป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองเป็นวัดที่มีดฉพาะเขตพุทธาวาสไม่มีพระพิกษุจำพรรษา
วัดพระธาตุ

ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัดพระแก้ว เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมที่ซ้อนลดหลั่นกันไปหลายชั้น


วัดช้างรอบ

อยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก ฐานประดับด้วยช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก

เพิ่มเติมติดต่อ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โทร 055-854776 ถึง 7

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08:30-16:30น ไใ่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอบคุณข้อมูลจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ดู 43 ครั้ง