top of page

เที่ยวเกียวโต วัดทอง คิงกากุ Kinkaku-ji Temple

เที่ยวเกียวโต วัดทอง คิงกากุ (Kinkaku-ji Temple) คนไทยนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดศาลาทอง" มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดโรกูอง ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด แรกเริ่มศาลาทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 เพื่อเป็นที่พักของโชกุนอาชิกางะ โยชิมิตสึ ต่อมาผู้เป็นบุตรชายได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดนิกายเซนสำนักรินไซ วัดถูกเผาทำลายหลายครั้งในระหว่างสงครามโอนิน


เกียวโต วัดทอง คิงกากุ Kinkaku-ji Temple
วัดทอง Kinkaku-ji Temple

ปี พ.ศ. 2537 วัดโรกูอง รวมทั้งศาลาทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในเมืองเกียวโต
ในอดีตตัวศาลานั้นเป็นทองทั้งหลัง ยกเว้นชั้นใต้ดิน ปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมีค่าอื่น ๆ บนยอดหลังคาของศาลามีรูปหล่อทองคำรูปนกโฮโอ


วัดทอง วัดปราสาททอง Kinkakuji temple
ตั๋วเข้าชมวัดทอง จะเป็นกระดาษใบใหญ่ ดูเหมือนยันต์


ในปี พ.ศ. 2493 ศาลาทองถูกเผาทำลายโดยพระวิกลจริต ศาลาที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498


วัดทอง วัดปราสาททอง Kinkakuji temple
CANON EOS 6D MK II 28mm ISO 100 f/11 1/80 s

วักทอง วัดปราสาททอง Kinkakuji temple
CANON EOS 6D MK II 85mm ISO 100 f/1.8 1/2000 s

วัดทอง วัดปราสาททอง Kinkakuji temple
CANON EOS 6D MK II 85mm f/11 1/100 s

วัดทอง วัดปราสาททอง Kinkakuji temple
CANON EOS 6D MK II 85mm ISO 125 f/11 1/80 s

วัดทอง วัดปราสาททอง Kinkakuji temple
CANON EOS 6D MK II 28mm ISO 100 f/9 1/80 s