Khao Yai Art Museum Aesthetics of Living with Art (เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม)

Khao Yai Art Museum Aesthetics of Living with Art (เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม) สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ของตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในพื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมของ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง หอศิลป์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.30 น.-18.00 น. และมีบ้านพักในชื่อ Art Space จำนวน 6 หลัง ซึ่งสร้างขึ้นด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น


Khao Yai Art Meseum

เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม ... สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปะท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม แหล่งรวมผลงานศิลปะในหอศิลป์ สวนประติมากรรม

สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลข 08-1440-0202 ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีครับ


Khao Yai Art Museum


 


Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art MuseumKhao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum


Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

Khao Yai Art Museum

ดู 55 ครั้ง