คณะเรา ก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 2

หลังจาก คณะเรา ก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดในปี 2560 ผ่านพ้นไป คุณครูและลูกศิษย์ ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า ทำให้เกิดวัฒนธรรมการพบปะสังสรรค์ พูดคุย ระหว่างครูและศิษย์ ตั้งแต่นั้นมา มาปีนี้ 2561 จึงมีการรวมกลุ่มลูกศิษย์ เพื่อจัดกิจกรมดีๆ "คณะเราก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 2" ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานพุทธมณฑล (จุดเดิมเหมือนปี 2560)


โดยยังคงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมก้าวไปกับครู ดังนี้

1.สร้างเสริมความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

2.ส่งเสริมสร้างเจตนคติที่ดีเพื่อการดูแลสุขภาพ 

3.หารายได้เพื่อใช้ปัจจัยจากกิจกรรมนี้ ใช้ดูแลเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจคณะครูเก่าตามวาระ

4.ทุนที่ได้จากศิษย์เกิดจากแรงใจแรงกาย แสดงถึงความกตัญญูเปนกุศลแก่ชีวิต

ที่มาของครูร่วมข้อง

  ครูร่วมข้อง หมายถึง

คณะครูและพนักงานที่ร่วมทำงานที่รร.อำนวยศิลป์

   คำว่า ครูร่วมข้อง มาจากเพลงมัจฉาร่วมข้อง ซึ่งเปนเพลงประจำโรงเรียนอำนวยศืลป์

  กลุ่มครูร่วมข้อง ก่อตั้งรวมตัวและมีกิจกรรมร่วมกันกว่า10ปี

ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

   กิจกรรมดำเนินมาด้วยความผูกพัน ส่งเสริมให้กำลังใจกัน

เมื่อมีสมาชิกมากขึ้น ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้มากนัก ทั้งที่มีครูอาวุโสเจ็บป่วย  กองทุนจึงไม่พอที่จะทำอย่างต่อเนื่อง

เมื่อศิษย์จัดกองทุนกุศลนี้ให้คณะครูร่วมข้อง จะมีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยขาดแคลนต่อไป

สมาชิกครูร่วมข้อง แบ่งเป็น

1.ครูและพนักงานอาวุโส อายุมากกว่า70ปีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีวิต

2.ครูและพนักงานที่เคยสอน/ทำงานในโรงเรียนอำนวยศิลป์

ที่ร่วมเป็นสมาชิกครูร่วมข้อง เป็นสมาชิกถาวร