คณะเรา ก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 2

หลังจาก คณะเรา ก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดในปี 2560 ผ่านพ้นไป คุณครูและลูกศิษย์ ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า ทำให้เกิดวัฒนธรรมการพบปะสังสรรค์ พูดคุย ระหว่างครูและศิษย์ ตั้งแต่นั้นมา มาปีนี้ 2561 จึงมีการรวมกลุ่มลูกศิษย์ เพื่อจัดกิจกรมดีๆ "คณะเราก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 2" ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานพุทธมณฑล (จุดเดิมเหมือนปี 2560)


โดยยังคงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมก้าวไปกับครู ดังนี้

1.สร้างเสริมความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

2.ส่งเสริมสร้างเจตนคติที่ดีเพื่อการดูแลสุขภาพ 

3.หารายได้เพื่อใช้ปัจจัยจากกิจกรรมนี้ ใช้ดูแลเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจคณะครูเก่าตามวาระ

4.ทุนที่ได้จากศิษย์เกิดจากแรงใจแรงกาย แสดงถึงความกตัญญูเปนกุศลแก่ชีวิต

ที่มาของครูร่วมข้อง

  ครูร่วมข้อง หมายถึง

คณะครูและพนักงานที่ร่วมทำงานที่รร.อำนวยศิลป์

   คำว่า ครูร่วมข้อง มาจากเพลงมัจฉาร่วมข้อง ซึ่งเปนเพลงประจำโรงเรียนอำนวยศืลป์

  กลุ่มครูร่วมข้อง ก่อตั้งรวมตัวและมีกิจกรรมร่วมกันกว่า10ปี

ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

   กิจกรรมดำเนินมาด้วยความผูกพัน ส่งเสริมให้กำลังใจกัน

เมื่อมีสมาชิกมากขึ้น ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้มากนัก ทั้งที่มีครูอาวุโสเจ็บป่วย  กองทุนจึงไม่พอที่จะทำอย่างต่อเนื่อง

เมื่อศิษย์จัดกองทุนกุศลนี้ให้คณะครูร่วมข้อง จะมีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยขาดแคลนต่อไป

สมาชิกครูร่วมข้อง แบ่งเป็น

1.ครูและพนักงานอาวุโส อายุมากกว่า70ปีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีวิต

2.ครูและพนักงานที่เคยสอน/ทำงานในโรงเรียนอำนวยศิลป์

ที่ร่วมเป็นสมาชิกครูร่วมข้อง เป็นสมาชิกถาวร


กำหนดการ

1.พร้อมกันที่ โดมศานติวัน ตั้งแต่เวลา6.00

2.เริ่มเดินพร้อมกันเวลา 7.45-9.40  ระยะทาง 2.30กม. อากาศสดชื่น ไม่ร้อน

3.เดินเปนวงกลม ชมรมวิ่งและไตรกีฬาอำนวยศิลป์ ดูแลเส้นทาง รถฉุกเฉินรพ.พุทธมณฑล ประจำการ

4.เดินกลับมาบริเวณโดม บริการตนเองด้วยอาหารเช้า

5.การแสดงบนเวที 

คณะครูแจกหนังสือสายใยชมพูม่วงพร้อมลายเซ็นและคำอวยพร


หนังสือ สายใยชมพู-ม่วง

คณะครูช่วยกันตรวจหนังสือสถานที่จัดงาน "ก้าวเพื่อครู ครั้งที่ 2"
พิกัด การเดินทาง

คลิกเลย ลานกิจกรรมโดมศานติวัน


https://goo.gl/maps/8sezbxdEngvขอขอบคุณคณะนักเรียนที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ และช่วยกันทำกิจกรรมนี้เพื่อครู


และอีกหลายๆท่าน ที่อยู่เบื้องหลังการทำงาน


คณะครูขอฝากวีดีโอความประทับใจไว้ ณ ที่นี้
และขอปิดท้ายด้วยเพลง ชมพูม่วงดวงใจ

ขอบพระคุณ อดีตครูดนตรึ.สมชาตื ธณะโชติ สอนอนศ.2510-2516 และร้องเพลง ชมพูม่วงดวงใจ กับครูพิมพา ลอประยูร ข่วงปี2511 เปนเวลาผ่านมา50ปีแล้ว อัดแผ่นเสียงชำรุด เมื่อคุณไพสิน รุ่น44กลับมาพบกัน กับครูสมชาติ จีงร่วมใจปลุกเพลงนี้ อีกครั้ง เปนผลงานประพันธ์เพลงจากครูเอื้อสุนทรสนาน ในอดีตร่วมขับร้องโดยครูพิมพา และศิษย์ในยุคนั้นได้นำมาขับร้อง วันนี้ครูสมชาตื ธนะโชติ นำครูทิวาพรและครูอรวรรณ พร้อมศิษย์เก่า คุณสามารถ(แซม)รุ่น35 และคุณไพสิน รุ่น44 ร่วมขับร้องปลุกวิญญานเพลงนี้อีกครั้ง บันทึกเสียงที่ห้องอัดเสียงของครูนคร ถนอมทรัพย์ ศิษย์เก่า อธ. ที่ห้องบันทึกเสียง ลาดพร้าว35/2พบกันวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นี้นะครับ

ดู 103 ครั้ง