วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศิลปะล้านนา โบราณสถานแห่งชาติ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศิลปะล้านนา โบราณสถานแห่งชาติ พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น


การเข้าชม

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.30 – 20.00 น.

ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม ทั้งคนไทยและต่างชาติ


ที่อยู่: 9 หมู่ที่ 9 Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200

เทศบาล : เทศบาลนครเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร

โทรศัพท์ : 053 295 003

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติการขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

ในสมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบๆ และ ไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพร และปีนเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง 5ชั่วโมงกว่า จนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริงๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ ในปี พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาจากวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ ตรงที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบัน ใกล้ๆ กับบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว โดยเริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477

-- ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา --การเดินทางในปัจจุบัน

รถส่วนตัวใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์ เชียงใหม่ จะมีทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารบริเวณนั้น ส่วนรถประจำทางจะมีรถสองแถวจอดอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว มีบริการระหว่าง 05.00-17.00 น.


การเดินทางเข้าชมพระธาตุดอยสุเทพมี 2 ทาง คือ

- บันไดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

- รถรางไฟฟัาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ในราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท(สำหรับคนไทย) และ 50 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงได้มาก


ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

บันไดนาคเจ็ดเศียร ซึ่งมีขั้นบันไดทั้งหมด 306 ขั้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 (จ.ศ. 746) ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าใน บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น

เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุประจำปีเกิด ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา

ตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุตอยสุเทพ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปี มะแม เป็นชื่อปีที่ 8 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นแพะ พุทธศักราชที่ตรงกับปีมะแม เช่น พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2582 และ พ.ศ. 2594 เป็นต้น โดยวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปีนักษัตรไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับปฏิทินสากล และนับต่างกันระหว่างแบบจีนกับแบบไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมทางศาสนา

วัดพระธาตุดอยสุเทพมีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่น

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ