เชียงคาน วัฒนธรรมล้านช้าง

เชียงคานเมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแก่ง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ เป็นคำขวัญเมืองเชียงคาน


เชียงคาน วัฒนธรรมล้านช้าง

เดิมเมืองเชียงคาน ในอดีตเป็นเมืองอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศลาว มีชื่อว่า เมืองชะนะคาม ในช่วงที่อาณาจักรล้านช้างเจริญรุ่งเรือง ต่อมาพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรดให้ เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ จึงได้รวมส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทย ได้มีการกวาดต้อนผู้คนมาอาศัยอยู่ที่เมืองเชียงคานในสมัยนั้นให้มากขึ้น เมืองเชียงคานจึงเป็นส่วนหนึ่งของไทย มาตั้งแต่ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงคานประกอบด้วย

  • แก่งคุดคู้

  • วัดศรีคุณเมือง

  • พระพุทธบาทภูควายเงิน

  • พระใหญ่ภูคกงิ้ว

  • วัดท่าแขก

  • ถนนคนเดิน

  • ภูทอก

หากท่านจะไปทั้งหมดนี้ คงต้องวางแผนการพักผ่อนที่เชียงคานสัก 3 วัน 2 คืน ในอดีต แก่งคุดคู้ จะมีเวลาที่น้ำแห้งหรือน้ำมากค่อนข้างชัดเจนตามฤดูกาล แต่ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเมืองจีน มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ จึงทำให้แก่งคุดคู้ ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำอีกต่อไป


เชียงคาน วัฒนธรรมล้านช้าง

เชียงคาน

เชียงคาน Amphoe Chiang Khan

เชียงคาน Amphoe Chiang Khan

สำหรับทริปนี้ของผมนั้น ผมได้มีโอกาสไป แก่งคุ้ดคู้ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และ เดินถนนคนเดิน กับถ่ายภาพบรรยากาศ ทั้งก่อนและหลังพระอาทิตย์ตกดิน จึงขอแบ่งปันภาพสวยๆให้ชมกันค