บ้านรักไทย วิวหลักล้าน เหมือนอยู่ต่างประเทศ

บ้านรักไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านจีนยูนาน แม่ฮ่องสอน กับการเดินทางด้วยรถยนต์หลายพันโค้ง วิวหลักล้าน เหมือนเดินท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศจริงๆ


บ้านรักไทย วิวหลักล้าน

ความเป็นมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อ พ.ศ. 2374 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้ เจ้าแก้วเมืองมา เป็นแม่กอง นำไพร่พลช้างต่อและหมอควาญ ออกไปจับช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมา ยกไพร่พลข้ามภูเขา มาทางตะวันตกของเชียงใหม่ ซึ่งมีช้างป่าชุกชุม โดยมอบหน้าที่ให้ พะกาหม่อง เป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อคล้องช้างได้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว จึงพากันเดินทางต่อไปถึงชุมชนบ้านป่าแห่งหนึ่ง มีทำเลดีมีร่องธารน้ำและที่ราบ เหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลตั้งบ้านเรือนขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “แม่ร่องสอน” หมายถึงที่มีร่องน้ำฝึกช้าง ต่อมา ได้เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน” ครั้นถึงปี พ.ศ. 2399 มีชาวไทยใหญ่ อพยพมาหลบภัยสงครามอยู่ที่แม่ร่องสอนเป็นจำนวนมากบ้านรักไทย วิวหลักล้าน เหมือนอยู่ต่างประเทศ


ประวัติโดยสังเขป "ชาวจีนยูนาน" ชาวจีนยูนาน หรือ จีนฮ่อ บางส่วนคือกลุ่มทหารกู้ชาติจีนอพยพเข้ามา หลังจากการปฏิวัติประเทศจีนประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1949 ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตง ทำให้ทหารกองพล 93 ของจีนคณะชาติหรือพรรคก๊กมินตั๋งต้องถอยร่นลงมาอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า และต่อมาส่วนหนึ่งได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศไต้หวัน อีกส่วนหนึ่งปักหลักอยู่ทางภาคเหนือของไทย รวมถึง แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทยแห่งนี้


ไฮไลต์ของที่นี่คือการชิมชา ทานสุกี้ยูนาน และ ขาหมูหมั่นโถ ส่วนตอนกลางคืน พลาดไม่ได้ คือ หมูกระทะ ทานกันหลายๆคน อร่อย และสนุกมากแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย