บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)


บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

จิบกาแฟคู่กับข้าวหนมไทย ร้านกาแฟน่ารักๆ คู่กับ ขนมไทยๆ ราคาไม่แพงในจังหวัดอยุธยา


บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)

บ้านข้าวหนม อยุธยา (Baan Kao Nnom)