ทริปสั้นวันหยุด อ่างทอง

พูดถึงทริปสั้นวันหยุดพักผ่อนเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หาทริปสั้นๆเที่ยวกันเถอะ วันหยุดที่ผ่านมา ผมชวนแฟนชับรถไปเที่ยวใกล้ๆ อ่างทอง เช้าไป-เย็นกลับ ถึงกรุงเทพ ไม่เกิน 5 โมงเย็น


ทริปสั้น วันหยุด อ่างทอง

โปรแกรมที่วางไว้ มีดังนี้

จุดที่ 1 วัดขุนอินทประมูล ตําบล อินทประมูล อําเภอ โพธิ์ทอง อ่างทอง

จุดที่ 2 วัดสังกระต่าย ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง

จุดที่ 3 วัดม่วง ตําบล หัวตะพาน อําเภอ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

และพักรับประทานอาหารที่ ร้านอาหารนิรมิต ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

จุดที่ 4 ตลาดวิเศษชัยชาญ ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

และจุดสุดท้ายสำหรับวันนี้

จุดที่ 5 ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตำบล บางเสด็จ อำเภอ ป่าโมก อ่างทอง


ผมเป็นคนกรุงเทพ เกิดและโตที่กรุงเทพ กลับมองข้ามจังหวัดเล็กๆ ที่ไม่เล็กแห่งนี้ไปได้ เมื่อก่อนจะไหว้พระ มักจะชวนภรรยาไปอยุธยา เพราะเห็นว่าใกล้และมีวัดให้สักการะมากมาย วันหนึ่งผมแอบเห็นเวปของการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อืม....ช่างน่าดึงดูดใจยิ่งนัก


จังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับพระนครศรีอยุธยา ในอดีต เป็นเมืองบริวาร เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ดินนั้นเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำนา และทำสวน และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเพาะปลูก และเนื่องจาก เป็นเมืองบริวาร อยู่ใกล้พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นเมืองพุทธ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย ในช่วงกลาง วัดหลายวัด ได้ถูกทิ้งร้าง ปราศจากการทำนุบำรุง จึงทำให้วัดบางวัดเสื่อมโทรมไป และเป็นที่รกร้าง


นัยที่สองเชื่อว่า อ่างทองน่าจะมาจากชื่อของหมู่บ้านเดิมที่เรียกว่า “บางคำทอง” ตามคำสันนิษฐานของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาล มณฑลอยุธยาเมื่อครั้งที่กราบทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่ใน พ.ศ. 2459 ว่า ชื่อของเมืองอ่างทองก็จะมาจากชื่อ บางคำทอง ซึ่งแต่งตั้งครั้งกรุงเก่า ว่าด้วยตามเสด็จพระราชดำเนินเมืองนครสวรรค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากกรุงเก่า “ลุถึงบางน้ำชื่อ คำทอง น้ำป่วนเป็นฟอง คว่างคว้าง” และบางกระแสก็ว่า อาจเพี้ยนมาจากชื่อของแม่น้ำลำคลองในย่านนั้น ที่เคยมีชื่อว่า “ปากน้ำประคำทอง” ซึ่งเป็นทางแยกแม่น้ำหลังศาลากลางจังหวัด และส่วนในเข้าไปเรียกว่า