แอร์บีเอ็นบี (AirBnB) ที่พักสีเทาในไทย

แอร์บีเอ็นบี (AirBnB) ที่พักสีเทาในไทย เพราะอะไร?

แอร์บีเอ็นบี (AirBnB) ที่พักสีเทาในไทย

ทำไม แอร์บีเอ็นบี (AirBnB) จึงกลายเป็นที่พักสีเทา

เหตุก็เพราะปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ยกตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย อาทิ GRAB, UBER ต่างล้วนผิดกฎหมายไทยทั้งสิ้น


แอร์บีเอ็นบี (AirBnB) ที่พักสีเทาในไทย

หลายต่อหลายคน มักจะนำอาคารชุด คอนโดมิเนียมที่ตนซื้อไว้เพื่อขายต่อหวังเก็งกำไร เป็นการลงทุนระยะสั้นวิธีหนึ่ง มาเข้าเป็นโครงข่าย AirBnB เพราะทำเงินให้ได้เป็นรายวัน และ ไม่ต้องเสียภาษี รับกันเน้นๆ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ การนำอาคารชุดคอนโดมิเนียมมาให้เช่ารายวันนั้น ผู้เช่าบางส่วน ได้ไปกระทบสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เช่น ส่งเสียงดัง แอบสูบบุหรี่ ไปใช้พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง ทั้งๆที่ไม่มีสิทธิ์ (เหตุเพราะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริง) เดินทางเข้าออกที่พักในยามวิกาล

มีผู้เขียนหลายท่าน เขียนไว้ว่า อาจผิดพระราชบัญญัติอาคคารชุด พ.ศ. 2522 ด้วย ผมได้ศึกษาเห็นว่า มีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ส่วนบุคคลไว้ ดังนี้


“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย

"ทรัพย์ส่วนกลาง" หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุดที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม

"เจ้าของร่วม" หมายความว่า เจ้าของห้องชุดในอาคารชุดแต่ละอาคารชุด


ส่วนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดนั้น หลักกล่าวว่า กรรมสิทธิ์ในห้องชุดจะแบ่งแยกมิได้ เจ้าของห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตน และมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง โดยมีข้อห้ามตามกฎหมายระบุไว้เพียง เจ้าของห้องชุดจะกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตนอันอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารหรือการ