top of page

ท่าปอมซีฟู๊ด คลองสองน้ำ หอยชักตีน ของดีเมืองกระบี่

หอยชักตีน เป็นชื่อของหอยทะเลชนิดฝาเดียวเปลือกบางชนิดหนึ่ง โดยมีรูปร่างคล้ายหอยสังข์ขนาดเล็ก บางทีจึงเรียกว่า หอยสังข์ตีนเดียว พบอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลน และบริเวณหญ้าทะเลและสาหร่าย ตั้งแต่เขตน้ำขึ้น-ลง ไปจนถึงในระดับความลึกถึงประมาณ 55 เมตร ของดีอย่างนี้ หารับประทานไม่ได้โดยง่าย


อ่านต่อ >>>


ดู 24 ครั้ง
Single post: Blog_Single_Post_Widget