top of page

ชวนแฟน นั่งรถไฟเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อยกันเถอะ

ไปเที่ยวน้ำตกกันเถอะ นั่งรถไฟเที่ยว ไป-กลับ ในวันเดียวกัน ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ โดยขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวน้ำตก ขบวนที่ 909

อัตราค่าบริการ

รถนั่งธรรมดาชั้น 3 ท่านละ 120 บาท

รถนั่งปรับอากาศ ท่านละ 240 บาท