วัดไทยวัฒนาราม วัดที่สวยที่สุดในแม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม วัดที่สวยที่สุดในแม่สอด

หากอยากชื่นชมความงดงามของวัดไทยใหญ่ต้องมาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้งชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดและเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาวที่ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าหมื่นอาจคำแหงหาญครั้นในปีพ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนาสังกัดกรมศาสนา

ข้อมูลจาก ททท


วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วิหารพระพุทธมหามุนีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าบนหลังคาประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆภายในประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหามุนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่าวัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 สายตาก - แม่สอด เส้นที่จะไปตลาดริมเมย ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย - พม่า

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วิหารสีทอง วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด
วิหารสีทอง


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

เลื่อนเพื่อสไลด์ดูภาพนะครับ


มาดูบรรยากาศยามเช้ากันครับ สวยไปคนละแบบ


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

พระพุทธมหามุนี เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า มีขนาดความสูง 7 ศอก กว้าง 7 ศอก เป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองยะไข่ (ยะแข่ง) ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทางรัฐบาลพม่าได้อัญเชิญให้มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑเลย์ มีผู้เลื่อมใสกันมากพระอธิการบัณฑิต (พระอู่บ่านเต๊กชะ)

พระพุทธมหามุนี  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด
พระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

วิหารสีทอง เป็นพระวิหารที่โดดเด่น ด้วยศิลปะแบบพม่า มีลวดลายแกะสลักสีทองลงบนพื้นผนังสีแดง ล้อมด้วยกำแพงสีแดงและรูปปั้นลายหงส์สีทอง บริเวณทางเดินมีรูปปั้นสีทองเป็นโลหะสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้า

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด


วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด

รูปปั้นหงส์คู่สีทอง

รูปปั้นหงส์คู่สีทอง วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด
รูปปั้นหงส์คู่สีทอง