วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า "วัดใหญ่" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยมีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์ ... ที่มา วิกิ

พระพุทธชินราช


จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
พระอัฎฐารส
พระอัฎฐารส พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ

พระอัฎฐารส เป็นพระนามของพระพุทธปฏิมา มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ที่นิยมสร้างกันในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันมีอยู่ 6 องค์ คือที่วัดมหาธาตุจำนวน 2 องค์ และที่วัดตะพานหิน จังหวัดสุโขทัย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุและวัดวิหารทอง จังหวัดพิษณุโลก และที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียงคด
ระเบียงคด

พระอุโบสถ-หลวงพ่อโต
พระอุโบสถ-หลวงพ่อโต

พระอุโบสถ-หลวงพ่อโต
พระอุโบสถ-หลวงพ่อโต

“หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย มีพระพักตร์กลมป้อม งดงาม มีพระอุณาโลมและพระเกศเปลวเพลิงยาว ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ


จิตรกรรมภาพเขียนฝาผนังถายในพระอุโบสถ หลวงพ่อโต สวยงามยิ่งนัก

พระเจ้าบุเรงนอง ทรงขอสมเด็จพระนเรศวรเป็นพระราชบุตรบุญธรรม (องค์ประกัน) และเสด็จไปกรุงหงสาวดี พ.ศ.๒๑๐๖
พระเจ้าบุเรงนอง ทรงขอสมเด็จพระนเรศวรเป็นพระราชบุตรบุญธรรม (องค์ประกัน) และเสด็จไปกรุงหงสาวดี พ.ศ.๒๑๐๖

พระนเรศวรมหาราช กระทำยุทธหัตถี มีชัยเหนือพม่า
พระนเรศวรมหาราช กระทำยุทธหัตถี มีชัยเหนือพม่า

พระนเรศวรทรงสังหารลักไวทำมู แม่ทัพพม่าด้วยพระแสงทวน ที่ทุ่งลุงพี พ.ศ.๒๑๒๙
พระนเรศวรทรงสังหารลักไวทำมู แม่ทัพพม่าด้วยพระแสงทวน ที่ทุ่งลุงพี พ.ศ.๒๑๒๙

สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพไทยเข้าตีเมืองคัง และสามารถจับกุมตัวเจ้าฟ้าเมืองคังได้ พ.ศ.๒๑๒๑
สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพไทยเข้าตีเมืองคัง และสามารถจับกุมตัวเจ้าฟ้าเมืองคังได้ พ.ศ.๒๑๒๑


สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นแม่กองงานในการบูรณะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก พ.ศ.๒๑๑๔-๒๑๑๘
สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นแม่กองงานในการบูรณะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก พ.ศ.๒๑๑๔-๒๑๑๘

สมเด็จพระนเรศวรทรงคัดเลือกบุตรหลานข้าราชการมาฝึกทำการรบสมัยใหม่ด้วยพระองค์เอง นับเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพของชาติในเวลาต่อมา
สมเด็จพระนเรศวรทรงคัดเลือกบุตรหลานข้าราชการมาฝึกทำการรบสมัยใหม่ด้วยพระองค์เอง นับเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพของชาติในเวลาต่อมา


สมเด็จพระนเรศวรทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราช ครองเมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๑๑๔
สมเด็จพระนเรศวรทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราช ครองเมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๑๑๔

สมเด็จพระนเรศวรทรงขอให้สมเด็จพระเอกาทศรถนำทัพไปตีเมืองอังวะ โดยไม่ต้องห่วงพระองค์ที่ทรงประชวรหนัง ณ เมืองหาง พ.ศ.๒๑๔๘
สมเด็จพระนเรศวรทรงขอให้สมเด็จพระเอกาทศรถนำทัพไปตีเมืองอังวะ โดยไม่ต้องห่วงพระองค์ที่ทรงประชวรหนัง ณ เมืองหาง พ.ศ.๒๑๔๘