top of page

การจัดองค์ประกอบภาพ

เชฟโอ มาแนะนำวิธีการจัดองค์ประกอบภาพให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

การจัดตำแหน่งของขอบภาพ

การสร้างกรอบเสมือน ทำให้วัตถุที่มีขนาดแตกต่างกันแต่อยู่ในระยะสายตาที่เท่ากัน เกิดเรื่องเล่าได้เป็นอย่างดี

รูปร่างและรูปทรง

การวางวัตถุในตำแหน่งที่เหมาะสม ช่วยให้ภาพเกิดมิติ และสมดุลย์ของภาพ

จุดศูนย์กลาง

วางจุดสนใจไว้กลางภาพ และใช้ากหลังให้อยู่ในสีโทนเดียวกัน เพื่อทำให้ภาพเกิดความกลมกลืนยิ่งขึ้น

เส้นโค้งเป็นศูนย์กลาง

การถ่ายภาพทะเล โดยใช้เส้นขอบโลก เป็นแกนนำสายตา โทนสีที่ตัดกัน ยิ่งทำให้ภาพน่าสนใจ

สร้างความลึกให้ภาพ

ให้ระยะห่างระหว่างตัวแบบกับองค์ประกอบของภาพ เพื่อให้เกิดมิติ การถ่ายภาพมุมเงย ยิ่งทำให้ภาพเกิดมิติชัดเจนยิ่งขึ้น

bottom of page