top of page

รวมเพลงอำนวยศิลป์

Anchor 1

มัจฉาร่วมข้อง 

พวกเรา... ร่วมอาจารย์สถานศึกษาอำนวยศิลป์ถิ่นประสิทธิ์วิทยา อำนวยศิลป์ถิ่นประสิทธิ์วิทยา ดั่งมัจฉาร่วมพวกพ้องข้องเดียวกัน ใครดีคณะก็ดีมีเกียรติ ใครประกอบมิชอบก็เบียน ให้เสื่อมสรรพ์ ฉะนี้แหละนะคณะเราพลัน ประสิทธิ์นิรันดร์ แต่ความดี

คณะเราไม่ยอมให้ด้อยถอยลง ต่ำเราต้องค้ำชูให้สูงจรุงศรี ชมพู-ม่วงอยู่ที่ใดชัยต้องมี ชมพู-ม่วงสองสีนี้คือดวงใจ เชื่อเถิดๆ เราไม่ให้ต่ำลง เชื่อเถิดๆ เราก้าวหน้าตรงไป จรรยาวิชาและกีฬาใดใด เราต้องประคองเอาไว้ระดับที่ดี 

Anchor 2

อวยชัย

พวก..เรามาช่วยอวยชัย ชมพูและม่วง พวก...เรามาช่วยอวยชัย ชมพูและม่วง พวก...เรามาช่วยอวยชัย ชมพูและม่วง ซึ่งเป็นดวงใจของเรา 

Anchor 3

มานะ

มานะ มานะ เพื่อพวกเราอำนวยศิลป์ มานะ มานะ เพื่อพวกเราอำนวยศิลป์ มานะ มานะ เพื่อพวกเราอำนวยศิลป์ เราทั้งสิ้นมาคอยเอาใจ เราทั้งสิ้นมาคอยเอาชัย 

Anchor 4

สีอำนวยศิลป์

ดูสนามกี.. ฬาอุรารื่น ระดาดดื่นสีม่วง-ชมพู ใครประดับสีนี้ทีท่าหรู สีม่วง-ชมพูงามหรูเอย 

สีอำนวยศิลป์ นี้ถ้วยโล่ห์ชอบ สีอำนวยศิลป์กอปรถ้วยโล่ห์มา มานะ หน่อยหนอ พ่อนักกีฬา อำนวยศิลป์มาเราได้ยินดี
 

Anchor 5

ธงม่วงชมพู


ธงม่วงชมพูดูพริ้วสะบัด กระพือโบกพัดวิไล ธงม่วงชมพูดูสีตระการ นั่นคือสัญญานมีชัย 

** งามเอย งามจริงชมพูม่วงพริ้งเพราตา งามเอย งามล้ำ ชมพูม่วงเรานำหน้า 

*** เราอยู่เรายัง เรายั่งเรายืน เราหลับเราตื่นสู้เขา ไว้เหลี่ยมไว้ลาย ชื่อชายของเรา กีฬาเราเอาฝีมือ 


(**) 

นักกีฬาท่ากำแหง แข็งขัน นั้นสำนัก อำนวยศิลป์ นักกีฬาที่มานะอาจินต์ นั้นอำนวยศิลป์ แน่นอน

(***) , (**) 
 

Anchor 6

ชมพูม่วงดวงใจ


ชมพูม่วงดวงใจ อยู่แห่งไหนใจเดียวกัน สัญญลักษณ์อำนวยศิลป์ คือแดนดินสื่อสัมพันธ์ ยึดมั่นในคุณธรรม 

ชมพูม่วงดวงใจ งามเด่นไกลใจน้อมนำ มุ่งสร้างสมสังคมสุข ปลดความทุกข์เราช่วยทำ เพื่อนำชาติให้ไพบูลย์ 

** วิญญานของเราทั้งปวง ชมพูม่วงไม่มีดับสูญ มุ่งหมายใจปองเกื้อกูล อุดหนุนเยาวชน ชื่นชม 

ชมพูม่วงดวงใจ น้อมเด่นไกลใจนิยม ดั่งเลือดเนื้อวิญญานหนึ่ง เด่นงามซึ้งในสังคม คือชมพูม่วงดวงใจ 
 

Anchor 7

อำนวยศิลป์มีแต่คนรูปหล่อ


อำนวยศิลป์ มีแต่คนรูปหล่อ รูปหล่อ หล่อ หล่อ หล่อ แสนดี พวกเรานั้นสามัคคี พวกเรานั้นสามัคคี รักศักดิ์รักศรีเหมือนพี่น้องกัน รักศักดิ์รักศรีเหมือนพี่น้องกัน 

เสียใจที่ประชาชนกล่าว.... หา ว่าเรานั้นเป็นอันธพาล พวกเรานั้นถูกกล่าวขาน พวกเรานั้นถูกกล่าวขาน เป็นอันธพาลแถวเขตพญาไท เป็นอันธพาลแถวเขตพญาไท 

เดี๋ยวนี้ไปดูเสียใหม่ อำนวยศิลป์ไซร้มีแต่คนดีดี แต่งตัวก็เปรี้ยวสิ้นดี แต่งตัวก็เปรี้ยวสิ้นดี เมื่อวานซืนนี้ยังไปตีขายาว 

Anchor 8

ขวัญใจอำนวยศิลป์

(ทำนองยายกะตา)


อำนวยศิลป์ชื่อเสียงโด่งดัง สตรีวัดระฆังการช่างเสาวภา เลยไปสวนสุนันทา สตรีวิทย์ สายปัญญา ศิษย์วัฒนาคอนแวนต์

เตรียมจุฬาน่ารักน่าชัง สตรีการช่างพาณิชย์พระนคร เลยไปก็ต้องเซ็นต์จอห์น ประเทืองวิทย์ชอบค้อน อรชรน่าดู

อำนวยศิลป์คู่ครองมากจัง สตรีเซนต์ฟรังค์ ผดุงดรุณี เซนต์โย มาแตร์เดอี โรงเรียนราชินี ศึกษานารีของเรา

เขมะฉันยังเป็นเพื่อน สตรีการเรือนช่างงามจริงๆ เพชรบุรีก็ดูงามยิ่ง รุจิยอดหญิง มิ่งขวัญใจเรา

อำนวยศิลป์คู่ครองโด่งดัง สตรีวรนาถ สันติราษฎร์บำรุง เลยไปผดุงโปร่งใจ น่ารักน่าใคร่มิ่งขวัญใจของเรา

เทวดาหน้าอินทร์หน้าพรหม จะสุขจะตรมช่างแม่มันปะไร ตัวเราต้องมาเชียร์ชัย บอลชนะแสนดีใจ สุขฤทัยชื่นบาน ..... 

Anchor 9

เพลงคิดถึงครูพา


เสียงคณะเรา บอกเล่า ถึงความเป็นมา ต่างช่วงเวลา ครูพา ครูใหญ่ของเรา 
ท่านเขียนเพลงไว้ ด้วยใจ หวังให้ปลุกเร้า ให้ศิษย์อย่างเรา เข้าใจ รักใคร่ผูกพัน


ชื่ออนศ. เหมือนบ่อ บ่มการศึกษา เพิ่มพูนปัญญา ครูพา เพียรเฝ้าสอนสั่ง 
ท่านเปรียบดังพ่อ ขุดบ่อ ให้เกิดพลัง เสียงเพลงได้ฟัง ทุกครั้ง คิดถึงครูพา 


วิญญาณของครู คงอยู่ โปรดรู้รับทราบ พวกเราขอกราบ โปรดทราบ เรารักครูพา 
ครูเป็นที่หนึ่ง ศิษย์ซึ้ง ในความเมตตา เราได้ดีมา เพราะว่า ครูพาชี้ทาง


หญ้าแพรก-มะเขือ ทนเหลือ เมื่อโดนแดดฝน ให้เราอดทน เป็นคน กตัญุตา 
ศิษย์อำนวยศิลป์ ถวิล คิดถึงครูพา แม้มีชาติหน้า ครูพา คือครูของเรา...."

 

bottom of page